Fastlege

Oppdatert av Kari Aasberg (01. september 2014)

Fastlegen er en allmennpraktiserende lege som har inngått avtale med kommunen om deltakelse i fastlegeordningen.

For tiden er det 17 fastleger i Sola. Alle har rett til å være knyttet til en fast, navngitt allmennpraktiserende lege. Fastlegen skal være tilgjengelig for sine pasienter og skal prioritere disse foran personer som ikke står på legens liste.

I menyen til venstre finner du flere valg for fastlegeordningen.

Du kan selv velge hvilken lege du vil ha som fastlege, men legen må ha ledig kapasitet og være med i fastlegeordningen. Du kan velge en fastlege i en annen kommune enn den du bor i. Det er frivillig å delta i ordningen, og du kan fritt velge en lege som ikke er med i fastlegeordningen, men da betaler du en høyere egenandel. Hvis du har foreldreansvar for barn under 16 år, velger du også fastlege for barnet ditt.

Du har anledning til å bytte lege opptil 2 ganger per år og dessuten ytterligere en gang hvis du flytter. Et skifte er gyldig fra kommende månedsskifte, men legen får ikke vite ombyttet før ca den 10. i måneden. Fastlegekontoret for Rogaland har telefonnummer 810 59 500. Du kan også ta kontakt med en lege direkte, hvis du vet at legen har åpen liste.

I selvbetjeningsløsningen Min fastlege på NAVs nettsider kan du:

  • Se hvilken fastlege du har.
  • Finne adresse og telefonnummer til legen.
  • Se hvilke leger som har ledige plasser på sin liste.
  • Bytte fastlege for deg og dine barn (bosatt på samme adresse).
  • Melde deg selv eller barna inn eller ut av fastlegeordningen.

For å logge deg på løsningen må du oppgi fødselsnummer, navn og postnummer på den adressen som er registrert i Folkeregisteret.