Skole

Oppdatert av Marthe Berge (03. desember 2015)

Det er 11 grunnskoler i Sola kommune. 8 barneskoler (1-7), 2 ungdomsskoler (8-10), 1 kombinert skole (1-10). Antall lærere og andre ansatte i Solaskolen utgjør cirka 350 årsverk.

VI i Sola – Varig Innsats for Verdighet og Inkludering

VI i Sola er et utviklingsarbeid mellom Sola kommune og Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret). Målet med samarbeidet er et godt og inkluderende oppvekstmiljø for alle barn og unge i Sola kommune. Mer informasjon om utviklingsarbeidet finner du her.

 

Kontaktinformasjon og ansatte stab skole

Besøksadresse:    Sola Rådhus  tlf 51 65 33 81
Epostadresse:       skole@sola.kommune.no

Skolesjef John Askeland 51 65 33 85 john.askeland@sola.kommune.no
Spes.rådgiver Liv Alma Arnevik 51 65 33 24 liv.alma.arnevik@sola.kommune.no
Rådgiver Kari Mette Høiesen 51 65 32 78 kari.hoiesen@sola.kommune.no
Konsulent Anette Elstad Mortensen 51 65 33 81 anette.elstad.mortensen@sola.kommune.no
IKT- rådgiver Johan Weltzien 51 65 33 84 johan.weltzien@sola.kommune.no


Skole er en del av tjenesteområdet oppvekst, som også omfatter barnehager, PPT (pedagogisk psykisk tjeneste), voksenopplæring og barneverntjeneste. I menyen til venstre finner du tematisk oversikt over tilbud og informasjon om skole- og utdanningstilbud i Sola kommune. Under finner du lenker til den enkelte skoles hjemmesider.