Skole

Det er 11 grunnskoler i Sola kommune. 8 barneskoler (1-7), 2 ungdomsskoler (8-10), 1 kombinert skole (1-10). Antall lærere og andre ansatte i Solaskolen utgjør cirka 350 årsverk. Nedenfor finner du kontaktinformasjon på ansatte i fagstab skole. Merk imidlertid at alle henvendelser i utgangspunktet skal rettes til den aktuelle skolen.

 

 

 

Kontaktinformasjon og ansatte stab skole

Besøksadresse:    Sola Rådhus  tlf 51 65 33 81
Epostadresse:       skole@sola.kommune.no

Skolesjef John Askeland 51 65 33 85 john.askeland@sola.kommune.no
Spes.rådgiver Liv Alma Arnevik 51 65 33 24 liv.alma.arnevik@sola.kommune.no
Rådgiver Kari Mette Høiesen 51 65 32 78 kari.hoiesen@sola.kommune.no
Konsulent Anette Elstad Mortensen 51 65 33 81 anette.elstad.mortensen@sola.kommune.no
IKT- rådgiver Anette Klepp Vik 51 65 33 84 anette.klepp.vik@sola.kommune.no