Fastlegeordningen

Oppdatert av Kari Aasberg (01. september 2014)

Kommunen har ansvar for å skaffe alle innbyggere en fast lege. Du kan velge blant dem som har åpen liste.

  • Legen vil ha ansvaret for legetilbudet til deg. Legens åpningstid er avtalt med kommunen, og det forutsettes at det meste lar seg ordne innenfor åpningstiden. Når det virkelig haster vil Legevakten være der som før.
  • Legene inngår i grupper som dekker for hverandre for ferie eller kursfravær. Legen din har ansvar for å informere deg om slike ordninger. Legevakten er ikke ferievikar, det er viktig at du bruker legens egen vikar.
  • Klaffer det ikke med deg og legen du har valgt, kan du bytte, opptil to ganger i året.
  • Hvis du ønsker at en annen lege skal vurdere deg, kan du be en annen fastlege om en “ny vurdering”.
  • Du kan også velge å stå utenfor ordningen, men da må du betale mer når du går til lege.
  • Barn under 16 år følger mor, hvis det ikke velges en annen lege for barna. Der foreldre har felles foreldreansvar og forskjellig adresse, plasseres barnet på samme liste som den av foreldrene som har samme folkeregisteradresse som barnet.
  • Se Helfo for mer informasjon om fastlegeordningen.