Ordfører

Oppdatert av Annelise Engelsvold Dommersnes (18. november 2015)

Ole Ueland

Ole Ueland

 
 

Ordfører er kommunens øverste folkevalgte leder. Ordfører skal i følge kommuneloven lede møtene i formannskap og kommunestyre. Han har møte- og talerett i alle andre kommunale organer, men har bare stemme- og forslagsrett når han er valgt
medlem.

Ole Ueland (Høyre) har sin andre periode som ordfører i Sola kommune. Ordfører Ole Ueland ønsker en åpen dialog med innbyggerne og bedrifter i Sola kommune.

Du kan sende e-post til ordføreren på adressen:
ordforer@sola.kommune.no