Ordfører

Oppdatert av Linda Hetland (25. april 2016)

Ole Ueland

2016-01-14.jpg

 
 
Ordfører er kommunens øverste folkevalgte leder. Ordfører skal i følge kommuneloven lede møtene i formannskap og kommunestyre. Han har møte- og talerett i alle andre kommunale organer, men har bare stemme- og forslagsrett når han er valgt  medlem.


Ole Ueland (Høyre) har sin andre periode som ordfører i Sola kommune. Ordfører Ole Ueland ønsker en åpen dialog med innbyggerne og bedrifter i Sola kommune.

Du kan sende e-post til ordføreren på adressen:
ordforer@sola.kommune.no