Ordfører

Oppdatert av Leif Magne Sande (01. september 2014)

Ole Ueland

Ordfører er kommunens øverste folkevalgte leder. Ordfører skal i følge kommuneloven lede møtene i formannskap og kommunestyre. Han har møte- og talerett i alle andre kommunale organer, men har bareOle Ueland stemme- og forslagsrett når han er valgt
medlem.

Ole Ueland(Høyre) har sin første periode som ordfører i Sola kommune. Ordfører Ole Ueland ønsker en åpen dialog med innbyggerne og bedrifter i Sola kommune.

Du kan sende e-post til ordføreren på adressen:
ordforer@sola.kommune.no

Ønsker du å treffe ordføreren, kan du avtale møtetidspunkt ved å ringe politisk sekretariat på telefon 51 65 33 01