Framtidens skole – velkommen til informasjonsmøte!

Dato
27. september 2022
Tid
20:00 - 21:30
Sted
Tananger ungdomsskole

Mye skjer, og skal skje, på Tananger-halvøya i kommunen vår. Kommende folkevekst og boligutbygging påvirker også framtidig skolestruktur, for både elever og foresatte. Sola kommune inviterer til informasjonsmøte om framtidig skolestruktur på Tananger-halvøya.

Noe av det som vil bli presentert:

  • Hvordan ser de siste prognosene for innbygger- og elevtall ut?
  • Oppdatert status for anbud/tilbud Storevarden-utvidelse
  • Hva er nå alternativene for videre skoleutbygging i Tananger, Jåsund og Myklebust? Hva er konsekvensene?
  • Hva er de skolefaglige vurderingene?
  • Hva gjør kommunen videre?
  • Spørsmål fra salen og svar fra kommune- og skoleadministrasjon

Møtet er åpent for alle og finner sted i gymsalen. Velkommen!