Seniordrøs

mandag 24. april 2017, 12:00 - 14:00

Informasjon

Et tilbud til deg som er pensjonist!

 

 

Ønsker du et mest mulig selvstendig, aktivt og trygt liv som pensjonist? Ønsker du en arena for samtale rundt dette?

Det blir salg av lunsj, deretter fortsetter vi med dagens tema og samtale rundt dette.

Program vår 2017

30. januar: Hjelpemidler i hjemmet - velferdsteknologi
v/ergoterapeut, Siri Eiane Henrichsen, Sola kommune.

27. februar: Eldre og tannhelse
v/tannpleier, Kathrine Høyvik Bergum, Nord-Jæren og Ryfylke tannhelsedistrikt.

27. mars: Synet endrer seg med alderen - hva bør jeg passe på og hvilken hjelp kan jeg få?
v/optiker, Marianne Eeg Tunes og synskontakt, Marit Jekteberg, Sola kommune.

24. april: Kronisk smerte
v/seksjonsoverlege, Per Egil Haavik, smerteklinikken på SUS.
NB! Denne gangen er vi på Stangelandssenteret, storkjøkkenet, Kleppvegen 10.

 

29. mai: Eldre i trafikkenv/Hans Olav Haugland, Statens Vegvesen.

Sted

Stangelandsenteret
Kleppvegen 10,  4050 Sola

Kontakt

Sola kommune
Kanalsletta 3,  4052 Røyneberg

Tlf.: 51653300

E-post : epost@sola.kommune.no

Nettside: http://sola.kommune.no

Legg til hendelsen i din kalender

Filter

Søk