Kurs i mestring av stress og belastning (KiB) (10 kursdager)

onsdag 17. oktober 2018, 11:30 - 14:00

Merknad: Kursdag 1

Informasjon

Hva er mestringskurs?

På mestringskurset lærer du ulike mestringsstrategier, og det å forstå sammenhengen mellom hva en tenker, føler og gjør.

Vi arbeider med å redusere og forebygge negativt stress, uro og nedstemthet.

Hvem er kurset for?

Er du stressa, blir lett irritert eller urolig? Opplever du energitap, søvnvansker eller er trist?

Kurset er for deg som ønsker å bedre din evne til å mestre stress og belastninger i hverdagen.

På kurset vil du blant annet lære:

 • Hvordan belastninger påvirker tanker, følelser og handlinger, og dermed vår livskvalitet og helse
 • Hvordan gjenkjenne og endre negative tanker og handlingsmønstre
 • Hvordan redusere grubling og bekymring
 • Hvordan få økt glede og meningsfullt innhold i hverdagen

Kursinformasjon

 • Kurset er basert på kognitiv teori som vektlegger sammenhengen mellom egne tanker, problemforståelse og problemløsning. 
 • KiB-kursene ledes av spesialutdannete og godkjente kursledere.
 • Undervisning, veiledning og hjemmeoppgaver
 • 2 oppfølgingsmøter etter 1 og 2 måneder
 • 8-12 kursdeltakere
 • Kursavgift 500 kroner
 • Sted: Stangelandssenteret
 • Tid: Dagtid onsdager, 8 ukentlige møter på 2,5 timer
 • Kurset holdes to ganger i året, høst og vår

Når er neste kurs?

Oppstart 17.10.18

Hvordan bli med på kurset?

Før kurset starter blir du innkalt til en samtale der du får mer informasjon om kurset, samtidig som vi får muligheten til å bli bedre kjent med deg. Sammen finner vi ut om kurset passer for deg, eller om andre tilbud kan være mer aktuelle.

Send en e-post til rph@sola.kommune.no eller frisklivssentralen@sola.kommune.no.

Du kan også ringe Rask Psykisk Helsehjelp på 51 65 32 95 (åpent man. til tors. 10.00 - 14.00) eller Frisklivssentralen på 905 93 135

 

http://www.sola.kommune.no/frisklivssentralen

Sted

Stangelandsenteret
Kleppvegen 10,  4050 Sola

Kontakt

Frisklivssentralen
Kleppvegen 10,  4050 Sola

Tlf.: 51653449

E-post : frisklivssentralen@sola.kommune.no

Nettside: https://www.facebook.com/frisksola/about/?ref=page_internal

Rask Psykisk Helsehjelp, 51 65 32 95
Legg til hendelsen i din kalender

Filter

Søk