10. februar forsvinner rushtidsavgiften fra bommene på Nord-Jæren

Det innføres halv takst for elbiler.

Klikk for stort bilde 

Fra 10. februar 2020 justeres bompengetakstene, og rushtidsavgiften fjernes i Bymiljøpakken. Elbiler (nullutslippskjøretøy) som per i dag ikke betaler bompenger, må fra 10. februar betale halv takst for å kjøre gjennom bommene på Nord-Jæren.

Nye takster

Ny takst for personbiler blir 23 kroner. Med bombrikke og 20 prosent rabatt blir prisen 18,4 kroner. Taksten for tunge kjøretøy blir 58 kroner. Her er det ikke rabatt. Elbiler (nullutslippskjøretøy) skal betale 50 prosent av ordinær takst etter at rabatten for bombrikke er trukket fra. Det betyr en pris på 9,2 kroner for elbiler.

Her finner du kunngjøringen av endringene i Bymiljøpakken på Nord Jæren.