4. dose for innbyggere over 75 år

Vi åpner nå for 4. dose koronavaksine for innbyggere over 75 år. Her kan du se når og om ditt legekontor åpner for vaksinering. 

Prioriteringer er etter anbefaling av FHI:

  1. Sykehjemsbeboere og sårbare personer som er 75år og eldre med hjemmesykepleie
  2. Aldersgruppe 80 år og eldre
  3. Aldersgruppen 75 - 79år
     

Sola kommune får hjelp av flere legekontor i tillegg til Boots apotek Sola med å vaksinere innbyggerne fra 75 år og eldre. Hvis du kan vaksinere deg på det legekontoret du hører til, så ber vi om at du gjør det.

Vi venter levering av vaksiner i løpet av uke 29. Fra uke 30 vil følgende legekontor kunne kontaktes for vaksine om du er 75 år eller eldre.

Tananger legesenter vaksinerer egne pasienter og andre innbyggere i Sola kommune fra uke 28 (redusert antall vaksiner frem til uke 30)

Soladoktoren vaksinerer egne pasienter og andre innbyggere i Sola kommune fra uke 30

Salus legekontor vaksinerer egne pasienter og andre innbyggere fra uke 33

Sola legesenter vaksinerer egne pasienter fra uke 34

Risavika legesenter vaksinerer egne pasienter og andre innbyggere i Sola kommune fra uke 34

Deltaklinikken vaksinerer egne pasienter fra uke 34

Innbyggere som tilhører andre legesenter enn disse som er listet her, kontakter legekontor som har åpnet for å vaksinere innbyggere som ikke er tilhørende pasienter på de aktuelle legekontorene.

Fra uke 35 vil Sola kommune tilby fellesvaksinering på Soltun sykehjem. Mer informasjon om dette kommer i løpet av august.

Er du under 75 år og ønsker 1., 2. eller 3. dose?

Tananger legesenter vaksinerer på torsdager. Ring 51 71 89 20 for å bestille time til vaksinering.