Alle elever starter i løpet av neste uke

Skolene trenger nå litt tid på å forberede seg til å ta imot alle elevene igjen. Skolene er litt ulike, men de skal prioritere 7. og 10. trinn.

Klikk for stort bilde Elisabeth Tønnessen  

I tillegg til de yngste elevene, som allerede har et skoletilbud, er det viktig at elevene som skal avslutte barnetrinn og ungdomstrinn kommer raskt i gang.

Det blir lokale variasjoner

Alle elevene skal være tilbake på skolen innen 15. mai. Utdanningsdirektoratet presiserer at dette ikke innebærer at alle skal få det samme tilbudet hver dag, og det vil være nødvendig med lokale variasjoner for å få til et best mulig tilbud for flest mulig elever hver uke.

Det vil være forskjeller mellom skolene i den praktiske organiseringen av skoletilbudet. Dette henger blant annet sammen med skolens fysiske lokaler, uteområder og smittevernhensyn.

Den først uken blir en innfasingsuke, og den vil nok oppleves som noe spesiell for elevene. Deretter ser vi frem til å gi elevene få et mer forutsigbart undervisningstilbud fram til sommerferien.

For Solaskolene vil plan for innfasing se slik ut:  

  • 10. trinn starter på mandag
  • 7. trinn starter på onsdag
  • 5-6, og 8-9 skal møte minimum en gang på skolen innen utgangen av uka
  • SFO har samme åpningstid som de to foregående ukene (ingen morgen-SFO, stengt kl. 16.00)

 Følg med på skolens hjemmeside for mer informasjon.