Åpen plan- og designkonkurranse for havneområdet i Tananger

Vil du være med å bestemme hvordan det nye torget i Tananger sentrum skal bli? Sola kommune inviterer til en åpen plan- og designkonkurranse (idékonkurranse) for utformingen av Tananger torg.

Klikk for stort bilde

Hovedmålet med plan- og designkonkurransen er å legge til rette for aktivitet i sentrum, hvor park, torg, kai, handels-, service- og tjenestetilbud bygger opp under hverandre. Området skal fylles med mange nye funksjoner. Målet er å skape et sted som brukes av alle brukergrupper, i alle aldre og med ulike interesser og behov.

Se kunngjøringen på Doffin her.

Hvem kan delta?

Konkurransen er åpen for enkeltpersoner eller tverrfaglige team, der minst én deltager er arkitekt, landskapsarkitekt, areal-/byplanlegger eller urban designer med eksamen på masternivå eller tilsvarende. Andre deltakere må kunne dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner. Studenter på masternivå innenfor et av fagfeltene nevnt over kan også delta.

Premiering

Konkurransen har en samlet premie på 1,5 millioner kroner (fritatt for mva.) 

Beløpet fordeles av juryen blant de premierte etter angitte evalueringskriterier. NAL oppnevner to arkitekter MNAL samt jurysekretær i denne konkurransen. 

Tidslinje

(Sola kommune forbeholder seg retten til å endre på datoene.)

  • 2. mai 2019: Kunngjøring av konkurransen
  • 15. mai 2019: Befaring
  • 22. mai 2019: Frist for spørsmål
  • 31. august 2019: Innleveringsfrist for bidrag
  • Høst 2019: Utstilling
  • 1. november 2019: Vinneren offentliggjøres

Klikk for stort bilde