Åpner for besøk på sykehjem

Fra 29. mai er det lov for pasienter på sykehjem å ta imot besøk på rommet igjen.

Klikk for stort bilde Elisabeth Tønnessen  

Det har siden starten av mars vært strenge besøksrestriksjoner på alders- og sykehjemmene som følge av Covid-19-utbruddet. Samtidig retter kommunen en stor takk til alle tålmodige pårørende, og til ansatte som har gjort sitt beste for å sikre god digital kontakt mellom pasienter og pårørende.

Åpner for besøk 

I takt med at smittespredningen ellers har avtatt og samfunnet gradvis gjenåpnes, lettes også besøksrestriksjonene på eldreinstitusjonene. 7. mai ble det åpnet for å besøke pasientene utendørs. Fra 29. mai kan pasientene ta imot besøk på rommene igjen.

Det er fortsatt å foretrekke at besøk foregår utendørs. Besøk må fortsatt avtales på forhånd, ring avdelingen for å avtale tidspunkt.

Lite smitte 

Risikoen for smitte ved å åpne for besøk vurderes nå som lav. Det kan bli nødvendig å stramme til igjen dersom vi får et nytt smitteutbrudd i vårt område.

Besøksforbud og adgangskontroll har bidratt til at det ikke vært covid-19-smitte blant pasienter i Sola kommune, og det er det fortsatt ikke per 28. mai.

Smittevernregler må følges 

Besøk må skje etter avtale med avdelingen. Hver beboer kan ha besøk av 1-2 personer samtidig. Avstands- og smittevernregler må fortsatt følges. Ikke kom på besøk hvis du er syk.