Barn og ungdom: Slik foregår test for karantene

Hurtigtesting skal i mange tilfeller erstatte karantene for elever i barnehage og grunnskole/videregående skoler. 

 

Det aller viktigste å vite hvis du får melding om testing

  • Les hele sms-meldingen du får, samt informasjonen i lenken du får tilsendt for mer informasjon
  • Barn/ungdom med symptomer på korona skal IKKE møte til hurtigtest, men bestille vanlig pcr-test og holde seg hjemme til negativt prøvesvar foreligger. Vedkommende skal heller ikke møte opp til vaksinering. 
  • Fra 12 år må barnet bruke munnbind ved oppmøte til test.
  • Individuelle hensyn for å teste seg/hente testustyr kan dessverre ikke tas

Barnehage, SFO og barneskole

Er barnet i barnehage- eller barneskolealder skal det tas to tester. Du vil motta SMS om aktuelle datoer og hvor du kan hente testutstyr. Unngå om mulig å ta med søsken. Begge testene tas som hjemmetest. Ved behov for instruksjon, kan dette gis ved utlevering. 

Ungdomsskole og videregående skole

Er barnet i ungdomsskole eller videregående skole skal det tas tre tester. Alle tre testene tas som hjemmetest. Se i mottatt SMS om hvor du henter testene. Alle teatene tas som hjemmetest. Ved behov for instruksjon, kan dette gis ved utlevering. 

Hvem er unntatt?

Dersom du er unntatt karantene i koronaforskriften skal du ikke testes med hurtigtest. Dette gjelder følgende grupper;

1. Personer som er fullvaksinerte (én uke etter siste dose) mot Covid-19 ved eksponeringstidspunktet, eller har gjennomgått Covid-19 siste 12 måneder, er fritatt smittekarantene etter nærkontakt. Disse trenger ikke å teste seg med mindre de får symptomer.

2. Personer som ved eksponeringstidspunktet som har fått første vaksinedose for mellom 3 og 15 uker siden, er fritatt smittekarantene forutsatt at de tar PCR-test mellom døgn 3 og 7 etter eksponering. De behøver ikke være i karantene verken frem til testen tas eller frem til test-svaret foreligger.

Hvordan foregår testing?

Informasjon om dette finnes i SMS du mottar. Er du usikker på selve test-prosedyren tar du barnet med og gjennomfører test 1 på oppmøtested.

Slik utfører du hjemmetest (bruksanvisning) (PDF, 258 kB)

Barn over 12 år må ha på seg munnbind, og holde god avstand til andre ved oppmøte til testing. Du kan ikke bruke offentlig transport for å komme deg til testing. Det er ok at dine foreldre kjører deg.

Får du flere meldinger om testing i samme tidsrom?

Noen barn og unge kan få flere meldinger om testing i samme tidsperiode. Dette skjer fordi barnet/ungdommen har vært eksponert for smitte i flere sammenhenger. F.eks. både i klassen og i valgfag, eller i klassen og på fritidsaktivitet. Følg det første test-løpet dere får helt ut. Deretter går dere over til å følge løp nummer to. Dette kan bety at du mot slutten av test-løpene må ta test to dager på rad. Det er ikke uvanlig at man vil følge flere løp etter hverandre.

Ved positiv test

Dersom en hurtigtest blir positiv, må barnet være i isolasjon, og dere må straks bestille PCR-test for å bekrefte prøven. Dere må også gi beskjed til smittesporingsteamet på telefon: 94 17 48 51. Kun positive prøvesvar skal formidles på dette nummeret. Alle som bor sammen med barnet/ungdommen er da i karantene (for unntak – se aktuelt avsnitt).

Varighet av karantene dersom testregimet ikke følges

Karantenen varer i utgangspunktet i 10 døgn, men barn under 18 år slipper smittekarantene dersom de tester som angitt over. Dersom barnet dropper ut av testing, eller ikke starter med første test, må karantene i hjemmet overholdes til 10 dager etter siste eksponering. Skolen/barnehagen må få beskjed om fraværet.

Dersom du får symptomer på Covid-19

Vær årvåken på symptomer. Bestille vanlig PCR-test dersom du mistenker at barnet ditt utvikler symptomer på Covid-19. Dersom barnet får akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste, tungpust eller mister smaks- og luktesansen, regnes barnet som sannsynlig smittet av Covid-19.

Barnet kan også få svakere symptomer som sår hals, tett nese, hodeverk, tretthet og smerter i muskler og ledd. Da må barnet testes igjen med PCR-test så snart som mulig og holde seg hjemme i påvente av prøvesvar. Barnets husstandsmedlemmer bør da være i karantene til prøvesvaret foreligger. Har du behov for legehjelp ring fastlegen eller legevakt. Ikke møt opp hos legen uten avtale.

Barn under 18 år og videregående elever over 18 år slipper smittekarantene, så lenge de ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter til den smittede personen.
Forutsetningen er at det hurtigtestes jevnlig ved mistanke om smitte.

Utover skolegang oppfordres barnet/ungdommen til å holde seg hjemme frem til første negative prøvesvar. Alle andre i huset, kan leve som vanlig. Er svaret negativt, er barnet fritatt karantene også på fritiden, men må fortsette med testing som oppsatt.

Utvikler barnet symptomer, må det holde seg hjemme og bestille PCR-test snarest. Dette må gjøres uavhengig av siste negative test.

Dersom testing i samsvar med retningslinjer ikke gjøres, må vanlig smittekarantene gjennomføres. Hele test-løpet må følges for å unngå smittekarantene.

Svar på spørsmål 

Barn og unge - korona - helsenorge.no  

Testing kan erstatte smittekarantene for barn og unge - FHI  

Samvær for barn med to hjem under koronasituasjonen (bufdir.no)  

Har du generelle spørsmål om Covid-19, kan du ringe FHI på telefon 815 55 015.