Brudd i spillvannsledning på Sørnes

Det er oppdaget et brudd på en spillvannsledning nederst i Sørsjøvegen på Sørnes. 
Klikk for stort bilde 

Det er ikke registrert utslipp av spillvann til Hafrsfjord, Sørnesvågen og Ormen Lange som følge av bruddet. Vannkvaliteten i området blir i likhet med for andre badeplasser. regelmessig kontrollert og overvåket.

Kommunen reparerer nå bruddet midlertidig. Det blir så fort som mulig satt i gang planlegging for å permanent bytte hele ledningen. Dette vil medføre gravearbeider. Berørte naboer holdes orientert om dette arbeidet.