Driftstilskudd til lag og organisasjoner

Husk søknadsfrist 1. april 2018.

Sola kommune minner om å søke driftstilskudd innen 1. april:

  • Lag og organisasjoner - barn og unge (inkl. sang- og musikklag)
  • Egne anlegg og lokaler
  • Eldrelag

Du finner retningslinjer for søknaden og selve søknadsskjemaet her på nettsiden.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med fagstab kultur på tlf. 51 65 34 87 / 51 65 33 62

Klikk for stort bilde