Du trenger ikke lenger å betale for trygghetsalarmen

 Det ble vedtatt av kommunestyret i Sola 20. juni 2022 og gjelder fra og med 1. august 2022.

De som har trygghetsalarm i dag, vil motta fakturaen for juli måned tidlig i august måned.

En trygghetsalarm er et eksempel på velferdsteknologi som bidrar til at flere, som har behov for hjelp og som trenger økt trygghet og selvstendighet, kan bo hjemme. 

Alarmen brukes i akutte situasjoner og gjør at helsepersonell umiddelbart tar kontakt eller kommer hjem til deg.

De som har behov for en trygghetsalarm, må søke kommunen om dette. Søknadsskjemaet finner du her.

Alle søknader vurderes individuelt.

Dersom du trenger hjelp eller veiledning kan du avtale tid med en av våre saksbehandlere her.

Mistet trygghetsalarmen?

Er du uheldig å miste trygghetsalarmen får du ny, men da må du betale et erstatningsgebyr på 863 kroner.

Les mer om velferdsteknologi på våre nettsider.