Ekstraordinære koronamidler

Næringsvirksomheter som er rammet av nasjonale eller lokale smitteverntiltak kan søke.

Klikk for stort bilde Elisabeth Tønnessen  

Sola kommune lyser ut 2 118 538 kroner til næringsvirksomheter som er rammet av nasjonale eller lokale smitteverntiltak. Bevilgningen vil også fungere som en ventilordning/nødhjelpsordning for foretak og gründerbedrifter som helt eller delvis faller utenfor den generelle kompensasjonsordningen.

Søknadsbeløp

Maks søkebeløp er 100.000 kroner.

Dersom vi får inn flere søknader som kvalifiserer til støtte enn mottatte midler, vil støttebeløpet for den enkelte bedrift bli redusert.

Hvem kan søke?

Lokale bedrifter, herunder reiselivs-, arrangements – og servicenæringen, kan søke om næringsstøtte. Bedriften må være registrert i Sola kommune.

Bedrifter som oppfyller følgende krav prioriteres:

  • har vært direkte og/eller indirekte berørt av strenge smitteverntiltak
  • har vært nedstengt pga restriksjoner i forbindelse med pandemien
  • tilbakekaller permitterte ansatte
  • faller utenom statlige tilskuddsordninger
  • tar inn eller særskilt beholder lærlinger

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 20. april.

Søknadsprosess 

Kommunedirektøren legger fram alle søknader for formannskapet som vedtar tildeling.

Støtte gis i samsvar med statsstøtteregelverket, bagatellmessig støtte.

Søknadsskjema

Søknadsskjemaet finner du her: 

Søknadsskjema