Eldrerådet søker kandidater til Årets senior

Den nyopprettede prisen årets senior skal for første gang deles ut av Sola kommune. Kjenner du en god kandidat?

Klikk for stort bildeEldrerådet; f.v: Siw Stenerud, Åse Østråt, Anne Lise Skjæveland, Hagbardt Christensen og Fred Roland. Annelise Dommersnes  

Det er eldrerådet i Sola som har opprettet den nye prisen, som heretter skal utdeles årlig. Leder av eldrerådet, Anne Lise Skjæveland, håper solabuen vil sende inn forslag til gode kandidater.

-I Sola kommune har vi veldig mange ressurssterke og inkluderende organisasjoner, lag og enkeltpersoner som bidrar for eldre innbyggere i lokalsamfunnet. Denne nye prisen vil være en honnør til nettopp denne innsatsen, sier Anne Lise Skjæveland.

Prisen vil deles ut på et arrangement i forbindelse med FNs eldredag. Eldredagen er 1. oktober. Skjæveland håper at eldrerådet og kommunen vil få til en samling og markering. – Vi gleder oss stort til å samles igjen, og håper vi får gjennomført årets markering av eldredagen som tidligere, sier Skjæveland.

Hvem kan nomineres?
Du må kunne begrunne at kandidaten du foreslår har gjort noe positivt rettet mot eldre i lokalmiljøet, eller bidratt med noe som markerer seg på en særskilt positiv måte.

Send inn forslag 

Søknadsfristen er 15. august.

Eldrerådet består i perioden 2019 - 2023 av Siw Stenerud, Åse Østråt, Anne Lise Skjæveland (leder), Hagbardt Christensen og Fred Roland. Du kan lese mer om eldrerådets arbeid her.