Færre flytter fra Sola

I løpet av det første kvartalet i år, flyttet det 120 personer til kommunen mens 40 personer flyttet ut. Ikke siden 2010 har færre flyttet fra Sola, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.
Klikk for stort bilde

Sola skiller seg ut fra landsgjennomsnittet
I mars var det 26 784 innbyggere i Sola. Dette er en vekst på 0,8 prosent. Årsaken til befolkningsveksten i Sola er at det er flere personer som flytter inn enn det er personer som flytter ut. Norges befolkning har vokst til tross for færre tilflyttere, hovedsakelig fordi det fødes flere enn det dør.

Fødselstallene går nedover
Selv om det fødes flere enn det dør i Sola som i resten av landet, går fødselstallene nedover. Kvinner i Sola føder i gjennomsnitt 1,75 barn. Dette er en nedgang på 0,21 prosent sammenlignet med tallene for to år siden.

Vil du vite mer? Her kan du lese mer om befolkningsutvikling