Flagging i Sola kommune

Frivillige lag og foreninger kan nå søke om å overta flagging ved en rekke offentlige bygg.

Fra og med 1. mai 2018 åpner Sola kommune opp for at frivillige lag og foreninger kan utføre flaggingen ved en rekke offentlige bygg i kommunen. Å overta ansvaret for flaggingen kan gi organisasjonen en nyttig inntekt.

Ordningen gjelder kun flaggdager som faller på lørdager, søndager og offentlige fridager. Det utgjør omtrent 10 dager i året, med litt variasjon fra år til år.

I 2018 er det kun 6 flaggdager som omfattes av ordningen. Utbetaling for 2018 vil derfor justeres forholdsmessig.

Flaggsoner

Det er mulig å søke om å overta flaggingen i følgende soner:

Sone 1 (gir kr 15 000 per år)

 • Tanangerhallen
 • Tananger ungdomsskole
 • Haga skole
 • Storevarden skole

Sone 2 (gir kr 13 000 per år)

 • Dysjaland skole
 • Håland skole

Sone 3 (gir kr 14 000 per år)

 • Røyneberg skole
 • Grannes skole

Sone 4 (gir kr 14 000 per år)

 • Sola stadion
 • Åsenhallen
 • Sola ungdomsskole

Sone 5 (gir kr 13 000 per år)

 • Skadberg skole
 • Stangelandsenteret

Kriterier for å søke

 • Søker må være en frivillig organisasjon med organisasjonsnummer
 • Det må oppgis en ansvarlig kontaktperson som har ansvaret
 • Personen som skal utføre flaggingen må være myndig og ha tilgang til bil
 • Kontaktperson og den som skal utføre flaggingen må delta på et opplæringskurs på en kveld
 • Organisasjonens inntekter fra flaggingen skal brukes i organisasjonens virksomhet

Regler for søkeprosessen

 • Det er mulig å søke på en eller flere soner
 • Hver organisasjon kan kun tildeles en sone
 • Ved flere søkere på samme sone vil det bli loddtrekning
 • Soner tildeles for 2 år om gangen

Hvordan søker vi?

Send inn elektronisk søknad her.

Søknadsfrist: 18. mars 2018

Søk om flaggsone 

Spørsmål rettes til eiendomsforvalter Frithjof Vassbø. 

Norske flagg - Klikk for stort bilde