Flere kan bidra i koronavaksineringen

Sola kommune vil inngå samarbeidsavtaler med godkjente helseaktører om koronavaksinering. – Det er viktig for oss at flere tar vaksinen.  Derfor legger vi til rette for at bedrifter i Sola som ønsker å vaksinere, kan gjøre dette, sier Tom Henning Slethei, ordfører i Sola kommune.  

Sola kommune er en stor vertskommune for bedrifter og har i overkant av 26 000 arbeidsplasser. Per nå har kommunen god kapasitet til å vaksinere innbyggerne og er opptatt av å legge til rette for bedrifter i Sola som ønsker å vaksinere egne ansatte. 

Vil levere vaksiner til bedrifter som vil legge til rette for vaksinering

I tillegg til egen vaksinekapasitet, kan kommunen levere vaksiner til bedrifter som kan legge til rette for å vaksinere personer over 18 år med både 1., 2. og 3. dose. Dette gjelder både innbyggere i Sola og andre ansatte. Selve vaksineringen må bedriftene ordne selv, gjennom bedriftshelsetjeneste eller private aktører som er godkjent for vaksinering.

Initiativ fra Bedriftshelsetjenestens bransjeforening

Leder i Bedriftshelsetjenestenes bransjeforening har, i brev til Sola kommune, henvendt seg for å bidra i koronavaksineringen. – Vi setter stor pris initiativet og vil legge til rette for at bedriftshelsetjenester og andre private aktører, som er godkjent for vaksinering, får samme mulighet. Når bedriften har avtalt med en godkjent helseaktør som kan stå for vaksinering, og sikre forsvarlig mottak og oppbevaring av vaksiner, kan den godkjente helseaktøren på vegne av bedriften bestille vaksiner og vaksineutstyr fra Sola kommune, forklarer Slethei.

Får på plass samarbeidsavtale og rutiner

Etter bestilling er meldt inn, vil Sola kommune følge opp den godkjente aktøren for en konkret samarbeidsavtale. Denne sikrer at vaksinering skjer i tråd med Folkehelseinstituttet (FHI) sine retningslinjer og avtale prosedyre for henting av vaksiner hos Sola kommune.

Sola kommune vil i nærmeste framtid utarbeide rutiner og få på plass samarbeidsavtaler, og tar sikte på å kunne levere vaksiner fra uke 2.

Kontakt for mer informasjon og bestilling

Bedrifter kan ta kontakt med Hege Helen Hamre i Sola kommune, for å melde interesse og få mer informasjon om ordningen. Bestilling rettes til Hege Helen Hamre på e-post: hege.helen.hamre@sola.kommune.no