Flyktninger har flyttet inn på Sola sjø

De første flyktningene ankom akuttmottaket på Sola sjø torsdag. I løpet av helgen har om lag 60 personer flyttet inn på mottaket, som har stått klart siden starten av april.

– Jeg er glad for at Sola kommune kan ønske flyktninger velkommen til akuttmottaket vi i løpet av noen uker har fått på plass. Vi skal gjøre det vi kan for å gi flyktningene et trygt og godt bosted, sier ordfører Tom Henning Slethei.

Feiret påske
Sammen med varaordfører Siv-Len Strandskog deltok Slethei søndag i den ukrainske påskefeiringen på mottaket.      

Et flertall av de som nå bor på Sola sjø tilhører ett og samme reisefølge. Det er et ishockeylag med 14-15 åringer som var i Ungarn da krigen i hjemlandet deres brøt ut. Ishockeylaget Oilers organiserte da at laget kunne komme til Norge. I reisefølget er det foreldre, søsken og trener i tillegg til laget. 10 av ungdommene har ikke foreldrene med seg. Kommunen arbeider derfor spesielt med å ivareta denne gruppen.

Kartlegger behov for utstyr
– Mange har allerede bidratt med praktiske gjøremål og ved å donere leker og annet til mottaket. Det er vi svært takknemlige for. Nå kartlegger vi hva som trengs de neste ukene, vi vil i løpet av de neste dagene legge ut lister på det som kan trengs av mer utstyr, sier ordfører Tom Henning Slethei.
 
Sola og flyktningsituasjonen
Utlendingsdirektoratet (UDI) har ansvar for å ta imot flyktninger som kommer til Norge. Disse innkvarteres på akuttmottak.

Sola kommune drifter nå et akuttmottak for opptil 150 personer i den tidligere befalsforlegningen i Sola sjø, Sola Prestegårdsveg 228. Der er 58 boenheter inntil nylig brukt som studentboliger.

Det er Inkluderings og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) som ber kommunene bosette flyktninger. Kommunestyret i Sola kommune har vedtatt å ta et ekstraordinært ansvar for å bosette totalt 110 flyktninger, i tråd med anmodning fra IMDi. Dette i tillegg til driften av akuttmottaket. Se vedtaket her.