Forenkling, fornying og forbedring - FFF

Kommunen er i vekst og opplever stadig nye utfordringer og vi arbeider med et langsiktig prosjekt for å skape varige endringer som gir økt verdi og sikrer robuste velferdstilbud.

Innen ulike virksomheter arbeider vi stadig for å forenkle, fornye og forbedre tjenestene våre og måtene vi arbeider på.

Dersom du har behov for å låne et hjelpemiddel i en kortere periode, for eksempel etter en operasjon, kan du låne dette fra kommunens korttidslager. Korttidslageret har vært gjennom et FFF-prosjekt som har resultert i at:

  • lageret nå er ryddig og alle hjelpemidlene har sin plass
  • alle hjelpemidler blir logget slik at vi til enhver tid vet hva som er inne og hva som er lånt ut
  • vi har en elektronisk søkeprosess
  • hjelpemidlene på lageret er ting som brukerne faktisk trenger
  • brukerne kan hente hjelpemidler selv på faste tider

For deg som skal låne hjelpemidler på lageret betyr dette at prosessen med å få tak i et hjelpemiddel er enklere og går raskere.

Driftsleder på lageret, Arild Finnesand, opplever en stor forbedring etter prosessen, spesielt når det gjelder oversikt på lageret og frigitt tid. Nå bruker han for eksempel mindre tid på å lagre og reparere hjelpemidler som vi ikke har behov for.  

Her kan du lese mer om hjelpemidler du kan søke om.

Korttidslager02 - Klikk for stort bildeKorttidslager02