Fortsatt regional meldeplikt for lovlige arrangementer med mer enn 10 deltakere

Meldeplikten for arrangementer er forlenget til ut april. 

Klikk for stort bilde 

Koronasituasjonen gjør at at planlagte arrangementer bør avlyses, i tråd med de nasjonale rådene. Hvis arrangementer ikke kan utsettes gjelder disse reglene:

  • Innendørs tillates 20 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser. 
  • Innendørs tillates 50 personer på idrettsarrangementer for personer under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune. 
  • Utendørs tillates 50 personer på arrangementer. 
  • Det blir tillatt med 50 personer i begravelser og bisettelser når det benyttes faste tilviste plasser. 

I kommunene Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger er det meldeplikt for alle lovlige arrangementer med over 10 deltakere. Meldeplikten gjelder arrangementer både utendørs og innendørs, og uansett hvilken type arrangement det dreier seg om.

Dette gjelder også kulturarrangementer, inkludert arrangementer ved kulturinstitusjonene.  Også medlemsmøter, inkludert møter i foreninger og lignende, regnes som arrangementer.

Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, bør også utsettes eller avlyses. Mindre arrangement med inntil 10 deltakere trenger ikke meldes inn. 

Melding sendes til den kommunen hvor arrangementet skal finne sted.

I Sola kan du her melde inn ditt arrangement  

Hvorfor?

Meldeplikten for arrangementer er vedtatt i den lokale midlertidige forskriften om smitteverntiltak, som er forlenget ut april. 

Se hele den midlertidige lokale forskriften om smitteverntiltak - lovdata.no

Hensikten med meldeplikten er å lette kommunens smittesporingsarbeid vesentlig og at kommunen skal kunne gjøre den tilsynsjobben regjeringen har sagt vi skal gjennomføre.   

Les mer: Råd til arrangementer og sosiale sammenkomster - helsenorge.no.  

Les mer: Koronaviruset – Oversikt over regler og anbefalinger - helsenorge.no

Hvordan?

Meldesystemet er ikke en godkjenningsordning, og du kan ikke søke om lov til å gjennomføre arrangementer som bryter med smittevernsreglene. 

Meldingen skal sendes senest 5 dager før oppstart av arrangementet.   

Den som utpekes som arrangør, har ansvar for at arrangementet oppfyller kravene i covid-19-forskriften, og at gjennomføringen skjer i tråd med smittevernreglene.

Som arrangør regnes den som er ansvarlig for gjennomføringen, også den som stiller boligen sin til rådighet.   

Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig, skal vakthold benyttes for å sikre dette.

Hvem kan jeg kontakte? 

Ta kontakt med kulturrådgiver i Sola kommune, Henrik Emil Greve, hvis du har spørsmål om arrangementer i Sola.