Fortsetter på gult nivå i skoler og barnehager

Smittesituasjonen gjør at tiltaksnivået er forlenget til og med fredag 18. juni.
Klikk for stort bilde 
 

Sola kommune har bestemt at barnehage og skoler, inkludert Sola videregående skole, skal fortsette på gult tiltaksnivå til og med 18. juni. Før den tid blir det gjort en ny vurdering av barnehagenes videre tiltaksnivå gjennom sommeren.

- Vi har et relativt stabilt og moderat smittetrykk, men fortsatt dukker det opp smittetilfeller og smitteklynger i regionen. Fortsatt gult nivå og kohortinndeling i skoler og barnehager gjør at antall personer i karantene kan begrenses ved eventuelle utbrudd. Skolene og barnehagene har også god oversikt over hvem som er aktuelle nærkontakter, sier Rune Moen, kommunalsjef oppvekst og kultur i Sola kommune.

Fra 27. mai kunne kommunene selv bestemme hvilket tiltaksnivå som skal gjelde i skoler og barnehager. Dette gjøres ut fra hvordan smittesituasjonen er lokalt. Så langt i pandemien har dette blitt bestemt nasjonalt.

Det betyr at kommuner med lite smitte kan vurdere å gå over til grønt nivå i trafikklysmodellen, som beskriver hvilke smitteverntiltak barnehagene og skolene skal følge.

Ved gult smittevern-nivå i barneskoler gjelder dette:

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Hele skoleklasser regnes som en kohort
 • Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser
 • Trinnvise kohorter på SFO
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser friminutt

For ungdomsskoler gjelder disse smittevern-tiltakene på gult nivå:

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene og forsterket renhold
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Hele klasser regnes som en kohort
 • Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser, men holde avstand til elever hvis mulig
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Holde avstand i pauser/friminutt

For barnehage gjelder disse smittevern-tiltakene på gult nivå:

 1. Ingen syke skal møte i barnehagen
 2. God hygiene og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:
 • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
 • Hele avdelinger regnes som en kohort
 • Faste ansatte per kohort
 • To kohorter kan samarbeide
 • Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter
 • Avstand mellom ansatte (minst én meter) i ulike kohorter
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Tilstrebe avstand mellom ulike kohorter
 • Dele inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter