Fra og med mandag 15. mai åpner rådhuset dørene i Kanalsletta 3

Rådhuset flytter til midlertidige lokaler i Kanalsletta 3 på Forus. Klokken 07.45 mandag 15. mai åpner vi dørene i Kanalsletta 3 på Forus.

Kanalsletta 3 (se kart her) ligger selvsagt i Sola kommune, du skal aldri måtte bevege deg utenfor kommunegrensen for å besøke oss.

Vi møter deg i resepsjonen som ligger direkte innenfor inngangen, se bilde nedenfor som viser inngangen.

Det er gode parkeringsmuligheter for gjester utenfor bygget, se bilde nedenfor som viser gjesteparkering. Det tar ca 4 minutter med bil fra det gamle rådhuset til det midlertidige rådhuset.

Gjesteparkering og inngang - Klikk for stort bildeGjesteparkering og inngang

 

 

 

 

 

 

Det er gode bussforbindelser til det midlertidige rådhuset, busstoppet utenfor heter Kanalarmen. Her kan du søke på reiseruter på Kolumbus.no.

Hvorfor flytter vi?

Det gamle rådhuset skal delvis rives og delvis rehabiliteres. På samme sted skal det bygges et flunkende nytt rådhus. Målet er et innbydende rådhus, hvor det er lett å orientere seg, og en lav terskel for å få god service.

Mens det nye rådhuset bygges vil vi ha våre midlertidige besøkslokaler på Forus.

Hvem flytter?

Alle som sitter på rådhuset i dag, vil flytte til det midlertidige rådhuset:

Virksomhet
Rådmannens stab
Politisk sekretariat
Stab levekår, samfunnsutvikling og oppvekst og kultur
Byggesak
Plan
Kart og oppmåling
Landbruk og miljø
Barnehagekontor
Skolekontor
Kommunikasjon
Økonomi, inkludert skatt og kemner
Personal
IKT
Dokumentsenter

De tjenestene som ikke ligger på rådhuset i dag:

Virksomhet
Eiendom blir i Kongshaugvegen 4.
Hjemmetjenesten Sola blir i Kongshaugvegen 4.
PPT blir i Kongshaugvegen 4.
Kommunalteknikk blir i Petrolinkbygget, Solakrossvegen 18.
Helsehuset blir i Soltunvegen 8.
Boliggruppen (søknad om startlån og boligstøtte) blir på Helsehuset.
NAV blir i Skjoldgården, Rådhusvegen 30.
Stab kultur, fritid inkludert tilrettelagt fritid, bibliotek og kulturskole blir på Sola kulturhus, Kongshaugvegen 32.
Virksomhetene som ligger spredt i kommunen, blir hvor de er.

Hvor treffer du ordfører, varaordfører og rådmann?

  • Ordfører, Ole Ueland, vil ha kontor og møteplass i Kongshaugvegen 4 for møter med innbyggerne.
  • Varaordfører, Jan Sigve Tjelta, blir i Kongshaugvegen 4.
  • Rådmann, Ingrid Nordbø, flytter til Kanalsletta 3.

Hvor avholdes de politiske møtene?

Det siste møtet som blir avhold på rådhuset, blir kommunestyremøtet 11. mai.

Styre, råd, utvalg Sted Adresse
Kommunestyret Sola sjø Flyplassvegen 135
Formannskapet Midlertidig rådhus Kanalsletta 3
Administrasjonsutvalget Midlertidig rådhus Kanalsletta 3
Utvalg for plan og miljø Sola sjø Flyplassvegen 135
Utvalg for levekår Sola sjø Flyplassvegen 135
Utvalg for oppvekst og kultur Sola sjø Flyplassvegen 135
Eldre- og funksjonshemmedes råd Sola sjø Flyplassvegen 135
Ungdomsråd Sola kulturhus Kongshaugvegen 32
Kontrollutvalg Sola sjø Flyplassvegen 135
Klagenemd Sola sjø Flyplassvegen 135

Har du spørsmål om hvem som sitter hvor?

Kontakt oss gjerne på e-post, epost@sola.kommune.no, eller ring på telefon 51 65 33 00, så hjelper vi deg.

Trenger du nye plastsekker, bioposer og deler til søppelspannet?

Disse henter du på Sola bibliotek (se kart her) eller Tananger bibliotek (se kart her). Du vil ikke kunne hente plastsekker, bioposer eller deler til søppelspannet i Kanalsletta 3.

Husk at

Midlertidig rådhus - Klikk for stort bildeMidlertidig rådhus