Gode råd om Sankthansbål

Sola kommune ønsker alle en riktig god Sankthans-feiring! I år skal vi være med på Brannvesenets bålkontroll for å orientere om hva som er tillatt å brenne og hva som ikke er tillatt eller lurt å brenne. Her finner du noen gode råd før du tenner bålet.

Husk at all brenning fører til at det oppstår røyk som er mer eller mindre helseskadelig og det kan oppstå til dels svært giftig aske. Dette er avhengig av hva man legger på bålet.

Brenning av rent trevirke er tillatt, men vi anbefaler at trevirket er så tørt som mulig for å oppnå en ren forbrenning uten for mye røyk.

Brenning av avfall som behandlet trevirke (både malt og impregnert), møbler, bildekk, EE-avfall, plast og isopor, klær, kjemikalier, etc., kan føre til at det oppstår giftig røyk og aske, og er forbudt. Slikt avfall er laget av stoffer eller behandlet med stoffer som ved forbrenning omdannes til potensielt svært giftige stoffer som kan frigjøres som røyk eller bli liggende igjen som en giftig aske.

Åpen og ukontrollert brenning av avfall kan gi store utslipp av blant annet tjærestoffer, polysykliske aromatiske hydrokarboner (forkortet PAH), dioksiner og tungmetaller. Dette kan føre til både helse- og miljøproblemer lokalt. Røyk fra slik brenning rammer spesielt den delen av befolkningen som har kroniske luftveissykdommer eller allergiproblemer.   

 

Vi minner også om at alle Sankthansbål skal meldes inn til Brannvesenet inne onsdag 21.juni. Mer informasjon og skjema for melding finner du her: http://www.rogbr.no/brannvesenet.

Med ønske om en god Sankthans-feiring fra Sola kommune.

Sankthansbål - Klikk for stort bilde