Grønt lys for selvkjørende buss i trafikk på Forus

Bussen skal gå fra Bussveien på Forus og i en 1,2 kilometer trase på Kanalsletta. Det er første gang i Norge at det gis en slik tillatelse.

– Vi er stolte over å få være med på dette teknologiske eventyret, sa ordfører Ole Ueland tidligere i dag, da Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen overleverte vedtaket om utprøving av selvkjørende buss i trafikk til Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal.

Forus er et enormt område med tusenvis av arbeidsplasser og mange små veier på kryss og tvers. Det gjør det utfordrende å tilrettelegge for fotgjengere og busser alle steder. Da kan en selvkjørende buss - som plukker deg opp utenfor kontorbygget og tar deg med til et knutepunkt med mange gode bussforbindelser - senke terskelen for å la bilen stå hjemme og føre til at flere velger å reise kollektivt.

Sola kommune er både med på eiersiden, gjennom Forus næringspark og er én av to kommuner hvor bussen vil gå i trafikk.

Prosjektet «Forus Shuttle» startet i 2016 og bussen Easy Mile er på egen bane testet for hendelser som kan oppstå for å finne de rette risikoreduserende tiltakene. Bussen har kjørt 1 680 timer og det har vært over 6000 besøkende. Det har ikke vært noen hendelser i testperioden.

Allerede i løpet av sommeren vil du selv kunne teste ut tilbudet. Av sikkerhetshensyn vil det alltid være en fører om bord som passer på at det går pent og pyntelig for seg. Føreren vil også kunne gi informasjon om bussen til passasjerene som kommer på.