Handlings- og økonomiplanen behandlet av formannskapet

Her kan du lese formannskapets vedtak. 

Klikk for stort bilde

Handlings- og økonomiplan 2019-2022 og årsbudsjett for 2019 ble behandlet av formannskapet 20. november.

Formannskapets vedtak av Handlings- og økonomiplan 2019-2022 finner du her. 

I tillegg er den tilgjengelig i papirversjon på Sola bibliotek (Sola kulturhus). 

I følge kommuneloven skal formannskapets vedtak gjøres offentlig minst 14 dager før saken behandles i kommunestyret, som skjer den 13. desember 2018.