Har du innspill til klima- og miljøplanen?

I 2019 ble det bestemt at Sola kommune skal få sin første klima- og miljøplan. Den er vi i gang med nå. Har du gode ideer til hva den skal inneholde? Da vil vi høre fra deg!  

Klikk for stort bilde 

Hvordan skal solasamfunnet se ut i 2030 eller 2040? Hvordan skal vi sammen gjøre det enklere å ta miljøvennlige valg i hverdagen? Skal vi øke innsatsen for å hindre mer plast i havet, eller hvordan tar vi bedre vare på naturmangfoldet i kommunen vår? Hvordan er lufta og hvordan er vannet?

Har du gode svar og innspill til disse spørsmålene, eller annet som er knyttet opp til temaene i planen, er du velkommen til å sende oss innspill.

Frist for å sende oss innspill er 6. november.

Tema som angår oss alle

Politikerne i Sola har allerede vedtatt hvilke temaer som skal omtales i planen. Noen av de er mer relevante for industrien og næringslivet i Sola, men de fleste angår oss alle sammen og vil si noe om nettopp hva slags samfunn vi skal og ønsker å leve i, i fremtiden.

FNs bærekraftmål står sentralt i arbeidet med klima- og miljøplanen: Samarbeid for å nå målene, i tillegg til kommunens egen visjon om å ta ansvar for hverandre.

Sentrale tema i planen

Hvilke tema planen skal inneholde, er allerede bestemt av politikerne i et planprogram. Tema som innkjøp, forbruk, gjenbruk og avfallsbehandling, plast på avveie, landbruk, tettstedsutvikling og transport og grøntområder, natur- og biologisk mangfold er noen av flere satte tema.

Flere tema finner du her og i planprogrammet.

Send oss innspill

Innspill kan registreres direkte i dette skjemaet:Felt merket med * må fylles ut


*Ønsker du å sende inn skjemaet flere ganger, må du laste inn siden på nytt for å få det opp igjen.

Har du spørsmål, kan du kontakte prosjektleder for klima- og miljøplanen, Ståle Undheim, på e-post: stale.undheim@sola.kommune.no.