Helsesykepleier er det nye navnet på helsesøster

Ny tittel - samme kompetanse

Klikk for stort bilde

Helsesøster skifter nå navn til helsesykepleier, men kompetansen og arbeidsområdene forblir de samme.

Helsesykepleier er til stede på helsestasjoner, i skolehelsetjenesten og på helsestasjon for ungdom.

Helsesykepleiere

  • er sykepleiere med videreutdanning eller master innen helsefremmende og forebyggende arbeid for barn, unge og familier
  • er eksperter på barn og unges helse og utvikling
  • møter alle barn og unge

Her finner du informasjon om helsestasjoner i Sola