Høring om oppheving av tiggeforbud

 Nå kan du si din mening om å oppheve forbudet.

ordførerklubbe - Klikk for stort bildeordførerklubbe

Høringsdokumenter kan leses her:

Papirutgave kan leses i foajéen på rådhuset.

Frist for innsending av merknader er mandag 31.10.2022

Eventuelle merknader kan sendes til epost@sola.kommune.no, eller som brev til Sola kommune, P.B. 99, 4097 Sola. 

Mottatte merknader blir ikke besvart personlig, men blir kommentert og behandlet i det videre arbeidet. Etter at høringen er behandlet vil alle berørte parter og alle som har kommet med merknader, få beskjed om saksgangen i eget brev.