Høring - Tjenestebeskrivelser i levekår

Nå kan du si din mening om helse- og omsorgstjenestene kommunen tilbyr.

Utvalg for levekår behandler saken i sitt møte 20. september 2023.

Høringsdokumenter kan leses her

Høringen er åpen for alle innbyggere, det er spesielt ønskelig med innspill fra relevante interesseorganisasjoner.

Innspill kan sendes til margrete.fiska.aarbakke@sola.kommune.no, eller som brev til Sola kommune, P.B. 99, 4097 Sola. 

Mottatte merknader blir ikke besvart personlig, men blir vurdert og behandlet i det videre arbeidet.