Høring

Lokal forskrift om avgrensing av spredeperiode for husdyrgjødsel og annen organisk gjødsel.

Kommunene i Jæren vannområde - Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå - har utarbeidet et forslag til felles lokal forskrift om avgrensing av spredeperiode for husdyrgjødsel og annen organisk gjødsel.

Høringsfrist er 08.09.2017. Eventuelle merknader og kommentarer kan sendes på e-post til Jæren vannområde postmottak@klepp.kommune.no eller i post til Klepp kommune, postboks 25, 4358 Kleppe.

Spørsmål kan rettes til koordinator i Vannområde Jæren, Randi Storhaug, telefon 51 42 98 40 eller e-post randi.storhaug@klepp.kommune.no

Les høringsdokumentene her.

Kommunevåpen - Klikk for stort bilde