Høyt fravær i barnehagene nå – slik kan du som foresatt bidra til å lette presset

Mange barnehageansatte må nå holde seg hjemme på grunn av koronapandemien. Du som er foresatt kan hjelpe til med å sikre fortsatt forsvarlig drift de neste ukene.
 

- Situasjonen i barnehagene i Sola er krevende nå. Mange av våre dyktige ansatte kan ikke møte på jobb. Enten fordi de selv er syke, eller fordi de har syke barn. Hvis fraværet øker ytterligere, kan det bli utfordrende å gi et forsvarlig barnehagetilbud, sier barnehagesjef Tove Valdeland i Sola kommune.

Skal drives forsvarlig

I forrige uke gjorde fraværssituasjonen at 4 barnehager måtte ha reduserte åpningstider. Foresatte må være forberedt på at fraværssituasjonen i barnehagene i Sola kan gjøre at åpningstidene blir endret de neste ukene. I verste fall kan det bli aktuelt å midlertidig stenge enkelte barnehageavdelinger.

- Jeg vet at situasjonen også er krevende for mange foreldre når det er så mye smitte og sykdom i samfunnet som nå. Men barnehagene våre skal drives forsvarlig, både når det gjelder barns utvikling, lek og læring, og også de ansattes helse, miljø og sikkerhet, sier barnehagesjefen.

Oppfordringer til foresatte

For å hjelpe til med å begrense fraværet i barnehagene de neste ukene, og ivareta mest mulig normal drift, er oppfordringen til foresatte derfor:

 • Har barnet testet positivt på covid-19? Da ber vi om at barnet ikke kommer i barnehagen med symptomer.
  Symptomene kan være beskjedne. Vi ber om at barnet holdes hjemme fra barnehagen for å se an situasjonen i minst ett døgn etter barnet har testet positivt. De kan komme tilbake til barnehagen når formen er fin og de har vært feberfrie i 24 timer.
   
 • Har du som foresatt nylig testet positivt på korona? Da ber vi om at andre henter og leverer i barnehagen i fire dager etter foresatt fikk de første symptomene.
  Dette er i tråd med de nasjonale anbefalingene om at voksne skal være hjemme i fire døgn fra sykdomsstart.
 • Ved større smitteutbrudd, eller i svært krevende bemanningssituasjoner, må foresatte være forberedt på at barnehageavdelinger i noen dager kanskje må holde stengt, eller bli slått sammen. For å sikre forsvarlig drift og tilbud kan åpningstidene bli begrenset.
  Skulle barnehageavdelinger holde stengt noen dager, vil kommunen i dialog med de foresatte, finne løsninger for tilbudet til barn med foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner.

  Lurer du på noe?


  Har du spørsmål om hvem som bør teste seg og hvordan? Trenger du hjelp til å selvregistrere positiv selvtest? Lurer du på hvem som kan være nærkontakter?

  Da kan du kontakte smittesporingsteamet i Sola kommune, tlf. 94 17 48 51, åpningstider mandag – fredag kl. 09.00 – 15.00 og lørdag – søndag kl. 11.00 – 17.00.

  Har du generelle spørsmål om korona? Besøk helsenorge.no og du kan også bruke chatten nederst i høyre hjørne der. Finner du ikke det du leter etter, kan du ringe den nasjonale informasjonstelefonen på 815 55 015, åpningstider hverdager kl. 08.00 – 15.30. Informasjonstelefonen svarer på norsk, engelsk og polsk. Fra utlandet kan du ringe +47 21 89 80 42.

  Veilederne i informasjonstelefonen kan svare på spørsmål om regler, råd og anbefalinger og gi generell informasjon om korona.

  Dersom du er syk og trenger helsehjelp, må du kontakte fastlegen. Har du eller noen nær deg behov for akutt helsehjelp, ring 116 117. Ved livstruende sykdom eller skade, ring 113.