Hummerfredningsområde på Fladholmen fra 1. oktober

Sola kommune har opprettet et fredningsområde for hummer på Fladholmen. Fredningsområdet trådde i kraft 1. oktober.

Klikk for stort bilde 

Politikerne i Sola vedtok i januar å se på muligheten for å etablere et fredningsområde for hummer vest for Tananger. Området blir det andre fredningsområdet i Rogaland - ett er allerede etablert utenfor Kvitsøy.

Gode innspill fra lokale organisasjoner

I forbindelse med arbeidet om å opprette fredningsområdet mottok miljørådgiver i kommunen, Randi Storhaug, gode innspill fra lokale aktører.

– Vi setter stor pris på samarbeidet med Fiskeridirektoratet og det lokale yrkesfiskerlaget i denne saken. Tananger, Håland og Sirevåg Fiskarlag kom med gode innspill til hvor området burde bli etablert. Fritids- og småfiskerlaget og Naturvernforbundet i Rogaland kom også med konstruktive innspill underveis knyttet til fredningsområdet, sier Storhaug.

Økt bestand, størrelse og alder

Hummeren har vært under press i flere tiår og enkelte bestander være ekstra utsatte grunnet økt hummerfiske. Vedtaket om å opprette et fredningsområde er derfor positivt for å sikre stabil økning i bestanden i dette området, og vil effektivt sikre økt bestand. 

Alle fredningsområder vises i Fiskeridirektoratets kartverktøy. Les mer om saken hos Fiskeridirektoratet her. 

Kontaktperson: 
Randi Storhaug, rådgiver for landbruk og miljø 
randi.storhaug@sola.kommune.no 
Tlf 51 65 34 09