Husk parkeringsreglene i Sola sentrum

Håndhevingen av parkeringsreguleringen starter 19. mai.

 
 

Selv om det er gratis å parkere på kommunalt oppmerkede plasser langs gater og veier i kommunen, gjelder trafikkreglene og skiltforskriften. Feilparkerte biler kan lage trafikkfarlige situasjoner ved at sikt og annen trafikk hindres. 

I Sola sentrum er det innført en parkerings-makstid på 2 timer på kommunalt oppmerkede plasser langs gater og veier. Dette er en del av den vedtatte sentrumsplanen og er gjort for å sikre en rullering av de tilgjengelige parkeringsplassene i sentrumskjernen. Dermed kan flere få mulighet til å ta disse i bruk i løpet av en dag.

Fra og med  torsdag 19. mai 2022 kan du kan bli ilagt en kontrollsanksjon/«bot» ved parkering på samme parkeringsplass i over 2 timer. Samtidig starter håndhevingen av parkeringsreguleringen for gateparkeringen i Sola sentrum og i parkeringshuset ved rådhuset, og trafikkreglene for parkering.

Les mer om parkering i Sola, klageadgang og HC-tillatelse

Det er Stavanger Parkering som skal håndheve reguleringsbestemmelsene på vegne av kommunen. Også politiet har myndighet til å håndheve skiltene. 

Sola kommune tilbyr flere parkeringsplasser, reserverte plasser for forflytningshemmede (HC-parkering) og ladeplasser for el-biler (parkeringshuset ved rådhuset i Sola sentrum).