Husk parkeringsreglene!

Håndhevingen av parkeringsreguleringene i hele Sola kommune starter 12. januar 2022.

Parkeringsskilt utenfor Sola rådhus - Klikk for stort bildeFra og med torsdag 12. januar 2023 kan du bli ilagt en kontrollsanksjon/parkeringsgebyr(bot) ved parkering som ikke følger trafikkreglene, eller som ikke er tråd med skiltingen.

Selv om det er gratis å parkere på kommunalt oppmerkede plasser, og det kan være lovlig langs gater og veier i kommunen, gjelder trafikkreglene og skiltforskriften. Feilparkerte biler kan lage trafikkfarlige situasjoner, ved at sikt og annen trafikk hindres. 

Ved skoler kan feilparkerte kjøretøy gjøre at det blir farligere for elever å bevege seg. På vegstrekninger langs strendene kan parkerte biler hindre at for eksempel ambulanser kommer seg fram dit de trengs. Derfor gjelder noen trafikkregler og skilt.  

Fra og med torsdag 12. januar 2023 kan du bli ilagt en kontrollsanksjon/parkeringsgebyr(bot) ved parkering som ikke følger trafikkreglene, eller som ikke er tråd med skiltingen.

Noen eksempler
i Forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkregler) på Lovdata.no på hva som er ulovlig parkering:

  • Stans og parkering, helt eller delvis på fortau, gang, eller sykkelveg.
  • Stans og parkering i uoversiktlig kurve, på bakketopp eller på annet uoversiktelig sted.
  • Stans og parkering i vegkryss og på gangfelt, eller nærmere enn 5 meter. 
  • Parkering foran inn- eller utkjørsel.
  • På forkjørsveg med høyere fartsgrense enn 50 km i timen er det forbudt å parkere i kjørebanen.
  • Parkering som bryter med skilting på stedet.

Les mer om parkering i Sola, klageadgang og HC-tillatelse

Det er Stavanger Parkering som skal håndheve reguleringsbestemmelsene på vegne av Sola kommune. Også politiet har myndighet til å håndheve skiltene. 

I mai 2022 startet håndhevingen av parkeringsreguleringen for gateparkeringen i Sola sentrum og i parkeringshuset ved rådhuset.