Hvem bør få årets byggeskikkpris?

Klikk for stort bilde Torsdag 1. november er fristen for å komme med forslag til kandidater til byggeskikkprisen 2018.

Hvem kan få prisen?

Byggeskikkprisen kan gis til huseier eller byggherrer som i forbindelse med nybygg, tilbygg og rehabiliteringsarbeider har gjennomført byggeprosjekter som på en fortjenstfull måte er tilpasset lokale bygningsmiljø, ivaretar lokal byggestil og håndverktradisjoner og tilpasning av bygg til stedlige landskaps- og naturforhold.

Fredede bygninger og bygninger som i løpet av de siste 10 år har fått offentlig støtte ut fra antikvariske kriterier kommer bare unntaksvis i betraktning.

Send inn ditt forslag

Alle kan foreslå kandidater. Forslag skal være begrunnet. Forslag sendes på e-post til epost@sola.kommune.no

Hvordan foregår tildelingen?

Sola kommune oppnevner en jury som tildeler byggeskikkprisen.

Rådmannen utarbeider på forhånd en oversikt over aktuelle prosjekter som er ferdigstilt siden forrige prisutdeling.

Arkitekter, konsulenter og håndverkere som har medvirket til resultatet skal omtales.

Når deles prisen ut?

Prisen deles ut på ordførerens nyttårsmottagelse 1. januar.