Hvordan er det å være ung i Sola?

25 000 elever på ungdomsskolen og videregående skole (vg1 og vg2) har deltatt i Ungdata-undersøkelsen i Rogaland. 

Klikk for stort bilde

De første resultatene fra undersøkelsen er nå offentliggjort. I undersøkelsen svarer ungdom på spørsmål om forholdet til foreldre, venner, skole, fritid, helse og nærmiljø. 

I Sola har 89 % av elevene ved ungdomsskolene svart på undersøkelsen (resultatene fra Sola vgs er ikke offentliggjort ennå, da bare 31 prosent av elvene er bosatt i Sola). Undersøkelsen viser at det store flertallet av ungdommene i kommunen er fornøyd med livet, og mestrer motgang godt. De aller fleste har et godt forhold til foreldre, venner, lærere og nærmiljøet, og de trives på skolen.

Den endelige Ungdata-rapporten kommer til høsten. Her kan du lese presentasjonen av de foreløpige resultatene. (PDF, 3 MB)

Færre gruer seg til skolen

Sammenlignet med 2016 er det er litt flere som svarer at de ikke trives på skolen, at de ikke føler de passer inn, eller kjeder seg på skolen. Samtidig er det færre som svarer at de gruer seg for å gå på skolen. Like mange som før opplever at lærerne bryr seg.

Flere sliter psykisk

Andelen som rapporterer om psykiske helseplager har økt. Økningen gjelder hele ungdomstrinnet. Den største økningen har skjedd på 8. og 9. trinn.

Et stort flertall rapporterer om et svært godt eller godt selvbilde. Flere ungdommer enn tidligere svarer likevel at de sliter med selvbildet.

Ensomhet har økt 

Andelen ungdom som rapporterer at de er «ganske mye plaget» eller «mye plaget» av ensomhet har økt fra 17 prosent til 27 prosent fra 2016 til 2019. Dette er den største endringen fra 2016.

7 prosent oppgir at de blir mobbet hver 14. dag eller oftere. I 2016 var tallet 8 prosent.

Rusbruk mindre enn forventet

Økningen i bruk av alkohol og cannabis er liten, og mindre enn forventet. Solaungdom ligger fortsatt klart lavere på rusbruk enn resten av Rogaland og landsgjennomsnittet.

90 prosent av ungdomsskoleelevene oppgir at de ikke har brukt cannabis eller drukket seg beruset siste året. 98 prosent av 8. klassingene har aldri smakt alkohol. I 10. klasse har 20 prosent drukket alkohol. 3 prosent av ungdomsskoleelevene oppgir å ha prøvd cannabis. 99 prosent av 8. klassingene har aldri prøvd cannabis.

Lite kriminalitet

Det forekommer lite kriminalitet blant ungdommene som gruppe, selv om det er en liten økning av ungdom som svarer at de har deltatt i regel- eller lovbrudd. Økningen er størst for mindre alvorlige handlinger. 9 prosent er «gjengangere» når det gjelder regel- og lovbrudd. Tendensen er at vi også finner høyere grad av mer utagerende overtredelser blant sistnevnte gruppe.