Hvordan har du det?

Klikk for stort bildeBare du som er innbygger i Sola og Rogaland kan fortelle oss hvordan det er å bo og leve her. Deltar du i folkehelseundersøkelsen er du med å påvirke framtiden her du bor.

Om folkehelseundersøkelsen

For første gang gjennomfører Rogaland fylkeskommune og Folkehelseinstituttet en folkehelseundersøkelse i Rogaland. Undersøkelsen vil gi viktig informasjon om oss rogalendingers trivsel, velferd og helse.

Hvorfor bør du delta i undersøkelsen?

Dine svar er viktige og vil gi et kunnskapsgrunnlag som vi kan bruke når vi planlegger for framtiden. Jo mer vi vet om hvordan du opplever din hverdag, desto lettere er det å utvikle et samfunn som i større grad ivaretar og fremmer trivsel, livskvalitet og helse. Informasjonen som blir hentet inn via spørreundersøkelsen, vil altså kunne gi et stort løft til folkehelsearbeidet i fylket og kommunene.

Det trekkes 10 tilfeldige deltakere som vil få hvert sitt gavekort på 100 kroner.

Hvordan delta i undersøkelsen?

Omtrent 74 000 tilfeldig utvalgte rogalendinger får invitasjon til å delta i undersøkelsen. Invitasjonen blir sendt via SMS og e-post. Alle andre innbyggere har også muligheten til å svare på undersøkelsen på www.rogfk.no/fhus. Det eneste kravet er at du må være 18 år eller eldre og bo i Rogaland.

Undersøkelsen er tilgjengelig 14. september og vil være åpen i tre uker.

Mer informasjon

Se Rogaland fylkeskommunes nettsider for mer informasjon om folkhelseundersøkelsen.