Ikke stigende smittetrend i Sola

Siste positive covid-19-prøveresultatet i kommunen er fra søndag 23. august.

Klikk for stort bilde 

Fem positive prøveresultater fra juli og ett fra august, alle utenlandske statsborgere som umiddelbart gikk i karantene etter ankomst, har nå blitt registrert på Sola kommune i MSIS-oversikten over smittetilfeller i norske kommuner.

Dermed kan det se ut som det har vært seks nye smittetilfeller i Sola kommune de siste dagene. Blant annet kunne VGs oversikt en periode gi inntrykk av at smittetrenden i kommunen var stigende. Dette er nå rettet.

- Siste positive prøveresultat er fra søndag 23. august. De seks oppdaterte positive prøveresultatene fra juli og august har tidligere vært registrert på andre kommuner i MSIS, men har hele tiden vært kjent hos oss. Totalt har 27 personer i Sola testet positivt på covid-19, opplyser Pernille Hegre Sørensen, kommuneoverlege i Sola.

Gå til infoside om koronaviruset. 

Månedsoversikt over smittetilfeller i Sola kommune

Januar: 0
Februar: 0
Mars: 13
April: 3
Mai: 0
Juni: 3*
Juli: 5**
August: 3 

* Positive tester fra juni var alle personer som er folkeregistrert i Sola, men bor og oppholder seg andre steder i landet. 
** Positive tester fra juli inkluderer utenlandske statsborgere som ankom Sola. Personene gikk umiddelbart i karantene etter ankomst. 

Tallene er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), samt smittetilfeller registrert av kommunen. 

Registreringer i MSIS baserer seg på folkeregistrert adresse. I noen tilfeller kan den smittede derfor oppholde seg, bo og få behandling i en annen kommune enn hvor vedkommende er folkeregistrert. Personer som ikke er folkeregistrert i Norge vil registreres i den kommunen de oppholder seg i på testtidspunktet

Se Stavanger universitetssykehus (SUS) for å se statusoppdateringer om innlagte pasienter med koronasmitte og hvilken beredskap sykehuset er i.