Ikke ytterligere tiltak på Nord-Jæren - skoler og barnehager inntil videre på gult nivå

Ordførerne i Stavanger, Randaberg, Sola og Sandnes er glade for at regjeringen letter på smittevernreglene.
 
 

De fire kommunene på Nord-Jæren er enige om å følge de nye nasjonale smitteverntiltakene, og at det ikke er grunnlag for egne lokale tiltak.

- Nå går vi inn i en ny fase der vi må forberede oss på videre smitteøkning også her på Nord-Jæren. Selv om det fortsatt vil være begrensinger i hverdagen for alle, er vi spesielt glade for lettelsene for barn og unge, sier ordførerne Kari Nessa Nordtun, Tom Henning Slethei, Jarle Bø og fungerende ordfører Pål Morten Borgli i en felles uttalelse.

Les mer: Disse reglene, rådene og anbefalingene gjelder nå
Les mer: Slik koronatester du deg

Ordførerne på Nord-Jæren mener at dette er et viktig steg i rett retning og ansvaret for smittevernet i større grad nå overføres til hver enkelt.

Skoler og barnehager på Nord-Jæren fortsetter inntil videre på gult nivå, men den enkelte kommune vil tidlig i neste uke ta stilling til hvilket smittevernnivå som skal gjelde framover.

-Smittetrykket på Nord-Jæren er i øyeblikket høyt og stigende. Det er derfor viktig at de nye smittereglene følges slik at smitten fortsatt holdes under kontroll og at både sykehuset og de kommunale helsevesenet kan opprettholde et forsvarlig tjenestenivå, sier ordførerne.

Ordførerne i de fire kommunene på Nord-Jæren er glade for at skjenkestoppen opphører og at en hardt prøvet serveringsbransje kan starte gjenåpningen.

Regjeringen åpner også for mer breddeidrett utendørs.

Ikke vaksinert ennå? Det er ikke for seint. Slik får du gratis vaksine