Innreisekarantene på karantenehotell - nye unntak fra 13. desember

Karantenen skal enten gjennomføres på karantenehotell, i en bolig du enten er bosatt i/eier/leier, eller annet egnet oppholdssted.

  Klikk for stort bilde 

Reisende fra utlandet som lander på Stavanger lufthavn, Sola skal være 10 dager i karantene på karantenehotell.

Disse trenger ikke å gjennomføre karantenetiden på karantenehotell:

  • Personer som er folkeregisterregistrert bosatt i eller som eier egen bolig i Norge, kan gjennomføre karantenen i egen bolig eller på annet egnet oppholdssted.
  • Arbeidstakere som kommer til landet for å utføre arbeid, kan gjennomføre karantenen på egnet oppholdssted med enerom besørget av arbeidsgiver.
  • Asylsøkere og overføringsflyktninger skal gjennomføre karantenen på annet egnet sted i regi av myndighetene.  
  • Hvis du studerer i utlandet, men er folkeregistrert i Norge, trenger du ikke gjennomføre karantenen på karantenehotell. Studerer du i Norden og har etter særregler måttet endre bostedsadresse til studiestedet, trenger du heller ikke gjennomføre karantenen på karantenehotell. Alle som studerer i utlandet må likevel gjennomføre karantenen på 10 døgn på et egnet sted, uten nærkontakt med familiemedlemmer og andre som du ikke bor med til vanlig.
  • Nytt punkt, gjeldende fra 13. desember: hvis du har en leiekontrakt eller kan dokumentere at du disponerer et egnet oppholdssted.

Egenerklæringsskjema

Dersom du skal dokumentere egnet oppholdssted (siste punkt), må du ta med deg et egenerklæringsskjema ved innreise. Det finner du her. 

Mer informasjon: 

Mer om forskriften om karantenehotell finner du på regjeringens nettsider. 

Innreisebestemmelser

Mer informasjon om innreisebestemmelser: 
Informasjonsark på flere språk (helsedirektoratet.no)

- Se oppdaterte spørsmål og svar om innreise til Norge (regjeringen.no)

Hva skjer ved ankomst på Stavanger lufthavn, Sola?

Du blir møtt av grensepolitiet som ber deg fremlegge dokumentasjon på oppholdssted eller bolig. Har du ikke dette, blir du henvist til et karantenehotell.

Sola kommune har ingen mulighet for å gi dispensasjon til andre oppholdssteder, eller endre prisen på egenandelen. Dette er satt av nasjonale myndigheter.

Det må kunne dokumenteres ved innreise at man er bosatt i Norge

Med «bosatt i Norge» menes personer som er folkeregistret som bosatt i Norge eller har meldt flytting til Norge i Folkeregisteret. Det må kunne dokumenteres ved innreise at du er bosatt i Norge. Dette kan eksempelvis gjøres ved å vise til opplysninger om registrert bosted hos Skatteetaten.

Det må kunne dokumenteres ved innreise at man eier bolig

Eier du bolig i Norge må du kunne dokumentere det ved innreise. Du kan også fremvise en leiekontrakt eller dokumentasjon på at du disponerer en bolig. Denne må være egnet til å avholde karantene i. Bolig omfatter også fritidseiendommer som hytter, men ikke campingvogner og båter. For personer i samme husstand som reiser sammen, for eksempel ektefeller eller samboere og barn, er det tilstrekkelig at minst én av de reisende eier en bolig i Norge.

Henvisning til karantenehotell

Hvis du skal være på et karantenehotell i 10 dager, skal du ikke booke rom selv. Du blir du henvist av grensepolitiet. Du vil få utlevert informasjon som karantenehotellet og kommunen har utarbeidet for sine karantenegjester. Det er viktig at du setter deg godt inn i denne informasjonen og at du forholder deg til det som står beskrevet.

Mellomlandinger

Dersom du først mellomlander i Norge og skal videre til Sola, kan grensepolitiet ved mellomlandingen henvise deg til karantenehotellet ved endelig destinasjon, slik at du kommer deg helt til endelig reisemål. Dette ble presisert fra myndighetene 24.11. 

Karantenehoteller i Sola

Sola kommune har avtale med to karantenehoteller i nærheten av flyplassen. Begge er i gåavstand fra flyplassen. Du kan også kjøre egen bil til hotellet eller ta en taxi dit. Hvis du tar taxi må du sitte bak til skrått fra føreren og ha på munnbind.

Informasjon om hvilket karantenehotell du blir henvist til blir først gitt av grensepolitiet når du ankommer flyplassen eller når du mellomlander et annet sted i Norge. 

Sola kommune har ingen mulighet for å gi dispensasjon til andre oppholdssted. Nasjonale myndigheter godkjenner ikke hotell som er bestilt av den enkelte eller korttidsleie som godt nok for å hindre smitte fra utlandet. Man skal heller ikke være i karantene i andres bolig.

Hva koster det å bo på karantenehotell?

Du må betale en egenandel for oppholdet. Egenandelen er på 500 kroner per døgn for voksne. Barn mellom 10 og 18 år har en egenandel på 250, og barn under 10 år kan bo på rom med foreldrene gratis. Prisen inkluderer fullpensjon. Husk å vise billett eller boardingpass når du sjekker inn på hotellet. Dette sikrer at du får redusert pris på ditt opphold.

Utenlandske arbeidstakere som ved grensepassering kan dokumentere arbeidsforholdet i Norge, kan benytte seg av karantenehotellordningen der arbeids- eller oppdragsgiver betaler egenandelen. Arbeidsgivere kan få faktura. 

Den reisende står fritt til å velge og gjennomføre karantene i en annen kommune enn ankomstkommunen så lenge det er etablert karantenehotell i kommunen, og det er kapasitet på det aktuelle karantenehotellet. 

Hvordan blir oppholdet på karantenehotellet?

Karantenehotellene har etablerte rutiner. For å ivareta sikkerheten til ansatte på hotellet og andre gjester, vil reisende i karantene vil bo i en egen etasje på hotellet. Måltider blir servert på døren til hotellrommet. Du kan ikke oppholde deg i fellesarealer. Du kan forlate hotellet og gå ut i frisk luft, men må holde minst to meters avstand til andre. 

Karantenehotellene er i drift som vanlig hotell også. Det er helt trygt å være alminnelig gjest der. Karantenegjestene er plassert i en egen etasje, og har ikke tilgang til fellesområdene.

Koronatest ved ankomst, og etter fem dager på karantenehotellet

Reisende fra utlandet må fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge. Det gjelder ikke personer som er norske statsborgere eller har bostedsadresse i Norge. Testen må være tatt under 72 timer før innreisen.

På Stavanger lufthavn, Sola, er det etablert et korona-testsenter. Testsenteret på flyplassen er åpent for alle som ankommer med fly. Ta en koronatest før du forlater flyplassen.

Under ditt opphold på karantenehotellet kan du ta en Covid-19 test på dag fem i karantenen. Ønsker du å teste deg, tar du kontakt med resepsjonen, får utlevert et registreringsskjema som fylles ut og leveres til resepsjon igjen. Skjema fylles ut og leveres senest dagen før test skal tas. Testpersonell vil da møte opp på ditt rom for å utføre testen.

Hvis du utvikler symptomer er det viktig at du isolerer du deg på hotellrommet og ringer legevakt tlf. 116 117 for vurdering av helsepersonell.