Interkommunal plan for Forus ute på høring

Kommunene Stavanger, Sola og Sandnes legger felles kommunedelplan for hele Forus ut på høring. Fristen for å gi kommentarer er 15. september.

130K IKDP Forus (1) - Klikk for stort bilde

Hvordan skal Forus også i framtiden være en drivkraft for næringslivet både i regionen og resten av landet?

Det er visjonen som Sandnes, Sola og Stavanger i fellesskap søker svar på i kommunedelplanen som vi nå sender ut på høring.

Tre hovedmål ligger til grunn for planforslaget:

  • Forus skal utvikles som et attraktivt næringsområde både nasjonalt og internasjonalt.
  • Området skal utvikles i tråd med nasjonale klimamål.
  • Det skal legges vekt på kvaliteter som gjør Forus attraktivt både for næringslivet, ansatte og bosatte.

Fram til høringsfristen 15. september inviteres alle interesserte til ulike møter og åpne kontordager hvor det blir anledning til å få detaljert informasjon om planforslaget.

Les mer om sted/tidspunkt her (PDF, 408 kB)

Etter høringen og når planen er bearbeidet vil det bli endelig behandling av kommunedelplanen i de tre kommunene.

Hele planforslaget og alle vedlegg finner du her

www.ikdpforus.com