Kommunedelplan for klima og miljø på høring

Nå kan du komme med innspill til Sola kommunes nye klima- og miljøplan.

flyfoto av strand med surfere - Klikk for stort bilde Elisabeth Tønnessen  

Hva handler planen om?

Kommunedelplan for klima og miljø 2021-2031 er nå ute på offentlig høring. 

  • Planen tar for seg de viktigste klima- og miljøutfordringene i Sola.
  • Målet er å få ned klimagassutslippene og at luft, jord og vann skal være rent og sunt for både mennesker, dyr og planter.
  • I en egen handlingsplan er det foreslått konkrete tiltak innenfor de ulike områdene.
  • Tiltakene vil legge til rette for en bærekraftig framtid i Sola.

Lenker

Temaside for klima- og miljøplanen.
Her finner du en kortversjon av planen. (PDF, 5 MB)
Her kan du lese planen i sin helhet.
Her finner du handlingsplan og andre tilhørende dokumenter.

Her kan du gi innspill til planen

Vi ønsker særlig 

  • innspill om forslaget om å redusere klimagass med 55 % innen 2030 i forhold til 1990  
  • innspill knyttet til planens strategier og handlingsforslag         
  • forslag til aktuelle tema som ikke er med i planen

Frist for innspill er 30. mai.Felt merket med * må fylles ut