Korttidsparkering innføres

Fra mandag 20. september blir gateparkering i Sola sentrum begrenset til 30 minutter.

Sentrumsplanen
Flere vil få tilgang til å parkere i sentrum ved at tiden hver enkelt bil kan parkere ett sted begrenses. Dette vil gi mer rotasjon i plassene, og vil gi en slutt på fremmedparkering. Dette er ledd i sentrumsplanen for Sola sentrum.

Mange parkeringsplasser
Det er fremdeles gode parkeringsmuligheter i Sola sentrum. Parkeringshuset på rådhuset er blant annet åpent for publikum og gratis de tre første timene.