Kun registrering ved serveringsstedene fra i dag

Fra torsdag 19. november er det kun behov for å registrere seg ved besøk på serveringsstedene i Sola.

Klikk for stort bilde 

Fra 9. november har gjestene måttet legitimere seg for å kunne besøke små og store serveringssteder i de fire kommunene Sola, Stavanger, Sandnes og Randaberg. Dette ble innført med den midlertidige lokale forskriften om tiltak mot korona-smitte. Nå er forskriften endret til kun registreringsplikt.

- I samråd med kommuneoverlege, aktuelle nabokommuner og på grunnlag av innspill fra bransjen har vi vurdert at kravet om legitimasjon er lite målrettet og ikke nødvendig, sier ordfører Tom Henning Slethei.

- Måten registrering av gjester i praksis gjennomføres på medfører ulemper, hvis krav om legitimasjon opprettholdes, som ikke kan begrunnes i kommunens behov ved eventuell smitteoppsporing, sier ordføreren. 

Kommunene har nå gjort en ny vurdering av dette kravet og konkludert med at det endres til registreringsplikt i stedet.

Ordføreren understeker betydningen av at serveringsstedene fortsatt registrerer gjestene for å legge til rette for effektiv smittesporing dersom det skulle oppstå korona-smitte.

Kommunene Stavanger, Sandnes og Randaberg kommuner gjennomfører tilsvarende endring fra samme tidspunkt som Sola.