Kvalitetsseminar for legetjenesten i Sola kommune

Leger, helsesekretærer og kommuneleger i Sola - Klikk for stort bilde Fastleger, helsesekretærer, kommuneoverlegene og kommunens ledelse samlet seg til felles kvalitetsseminar tirsdag 6. september.

– Seminaret er starten på et økt samarbeid om fag- og kvalitetsutvikling i kommunens legetjenester, sier Øyvor Sønstabø, kommunalsjef for levekår i Sola kommune.

Legetjenestene er en viktig grunnmur i kommunens helsetjenester. Kommunen får stadig flere og mer komplekse oppgaver knyttet til behandling og oppfølging av kommunens innbyggere. – Derfor er det avgjørende at vi samhandler tett fremover for å se på hvordan vi skal utvikle tjenestene og opprettholde høy pasientsikkerhet og god kvalitet på det tilbudet vi gir, forklarer Sønstabø.

Kvalitetsseminaret var lagt opp som en dialogbasert arena der fastleger, helsesekretærer og kommuneoverleger sammen snakket om hvordan videreutvikle kvaliteten på tjenestene. Både på det enkelte legekontor, på tjenestene der legene samhandler tverrfaglig med andre for å gi en helhetlig helseoppfølging til innbyggerne.

Fastleger, helsesekretærer, kommuneoverlegene og kommunens ledelse samlet til kvalitetsseminar 6. september.  - Klikk for stort bildeFastleger, helsesekretærer, kommuneoverlegene og kommunens ledelse samlet til kvalitetsseminar 6. september. Eli Ane Nedreskår