Lavere befolkningsnedgang i Sola 4. kvartal 2016

Nye tall fra SSB viser at antall innbyggere i Sola har gått ytterligere ned siden 3. kvartal (se figur 1 under). Ved utgangen av 4. kvartal 2016 var det 25 982 innbyggere, 40 færre personer enn ved utgangen av 3. kvartal. Dette er likevel en lavere nedgang enn 2. og 3. kvartal 2016, da befolkningsreduksjonen var på henholdsvis -68 og -73 personer. Pr. 1. januar 2016 var vi 26 095 innbyggere.

Ser vi nærmere på tallene som ligger bak denne endringen ser vi at antall personer som flytter fra Sola til andre kommuner i Norge faktisk har gått noe ned. Antall personer som flytter utenlands har derimot gått opp.

Antall personer som flytter til Sola har gått noe ned, men er fremdeles relativt høyt: 418 personer flyttet til Sola i løpet av de tre siste månedene i 2016, hvorav 344 fra andre kommuner i Norge.

Fødselsoverskuddet er en tanke lavere enn det pleier.

Tabellen under viser befolkningsutviklingen tom 4. kvartal 2016. De kvartalsvise svingningene for innenlands innflytting skyldes i hovedsak at folk flytter i tilknytning til nytt skoleår.

Kommunegrensejustering: 34 nye innbyggere fra og med 1.1.2017

På grunn av kommunegrensejusteringen ved Bærheim har kommunen fått 34 nye innbyggere. Disse teller med i befolkningstallene hos SSB fra og med 1. januar 2017. Pr 1. januar var vi derfor 26 016 innbyggere. Vi ønsker velkommen til våre nye solabuer!

Vær altså OBS på differansen på 34 personer i befolkningstall mellom 31. desember 2016 (4.kvartal) og 1.1.2017.

Total befolkningsnedgang ila 2016 er dermed 80 personer, eller 0,3 %. (0,4% om vi regner frem til 31.12.2016).

Figur 2 viser befolkningsutvikling i storbyområdet. For Stavanger er det den største negative folkeveksten i Stavangers historie i 4. kvartal. Sandnes har så vidt positive innflyttingstall (syv personer). Økende fødselsoverskudd bidrar til positiv befolkningsutvikling. Totalt sett har storbyområdet en befolkningsnedgang på ca 0,2 prosent i løpet av 4. kvartal.

For mer info se http://www.ssb.no/kommunefakta/sola eller http://statistikk.stavanger.kommune.no/#kvartalstall.

Befolkning og statistikk illustrasjon - Klikk for stort bildeBefolkning og statistikk illustrasjon

 

 

 

 

Figur 1 - Klikk for stort bildeFigur 1 Figur 2 - Klikk for stort bildeFigur 2